Regelgeving Schema - Een Juridisch Document dat U Nodig hebt om te Lezen

Het is belangrijk dat u de voorschriften schema te lezen vóór de ondertekening van het document. Het reglement schema is een juridisch document en moet worden ondertekend door alle partijen bij deze overeenkomst. Er zijn drie belangrijke onderdelen van de regelgeving schema. Hier volgt een kort overzicht van elke sectie.

Regeling Uurrooster

Regulations lijsten welke voorschriften van toepassing zijn op uw werk met de Time Management Service. Het kan ook een lijst van alle wijzigingen of nieuwe regelgeving die tijdens de meest recente onderhandelingen tussen de eigenaar en je was opgelegd. Het zal ook geen extra regelgeving die in de meest recente onderhandelingen in werking getreden te beschrijven. Als er een lopend geschil over het bedrijf en u wilt voorkomen dat u door langdurige onderhandelingen, lees dit gedeelte zorgvuldig.

Eigendom - Eigendom moet worden geverifieerd en eventuele extra geschillen die er moet worden bevestigd. Het is belangrijk op te merken dat de regelgeving schema niet vereist dat u het bedrijf in handen voor zes maanden. Dit vraagt ​​om verificatie van de eigenaar. Dit is een typische "schikking" die kunnen optreden als er een voortdurende onenigheid.

Geschillen - In aanvulling op het bezit van het bedrijf, moet u ook om te controleren of u geschillen. Geschillen omvatten alle meningsverschillen met de Time Management Service met betrekking tot de facturering van het bedrijf. Geschillen kunnen ook eventuele geschillen met betrekking tot uw takenpakket, scheduling of functioneringsgesprekken bevatten. Eventuele geschillen kunnen opgelost moeten worden in het kader van mediation. Alle geschillen moeten worden onderhandeld op verzoek van de eigenaar.

Notulen - Notulen worden ingediend om de regelgeving te plannen na alle details voor de dienst hebben door de eigenaar is goedgekeurd.