Beveiliging gaat over het veilig houden van de informatie. Dat betekent dat, hoewel een systeem goed is beveiligd, er nog steeds risico's zijn voor hackers en andere mensen die nog geen toegang tot de systemen hebben gekregen en die ze kunnen exploiteren als ze de kans krijgen.

* Een ander gebied van informatieborging is gegevensbeveiliging. Net als bij informatiebeveiliging gaat gegevensbeveiliging over het beschermen van de gegevens die op het netwerk zijn opgeslagen, naast de gegevens die de computer van de gebruiker opslaat. Gegevensbeveiliging houdt in dat niemand toegang kan krijgen tot de gegevens van de gebruikers zonder eerst toestemming te hebben, die kan worden verleend door de gebruiker of door een beheerder. Dit wordt meestal gedaan door middel van wachtwoorden.

* Gegevensintegriteit is de zekerheid dat de gegevens waarop het netwerk is gebouwd, bestand zijn tegen de onvermijdelijke en onvoorziene rampen die kunnen optreden als gevolg van menselijke fouten, natuurrampen en kwaadwillende aanvallen van externe bronnen. Gegevensintegriteit wordt ook wel de zekerheid genoemd dat de gegevens niet zijn aangetast door hackers.

.